leaderschip zebra

Zeg waar het op staat!

In deze korte reeks artikelen geef ik een aantal tips om je Natuurlijk leiderschap te vergroten. Deze manier van leiderschap hebben we afgekeken bij de paarden. Wat is er zo goed aan het leiderschap van paarden dat wij daar iets van kunnen leren?

Al heel jong leren we dat we niet mogen praten als anderen (lees volwassenen) aan het woord zijn. Tijdens de pubertijd, de tijd van bijbaantjes, leren we ons professioneel te gedragen. Met andere woorden, houd je in en doe wat je opgedragen wordt.

Deze twee opvoedkundige feiten onthouden we de rest van ons leven. Zelfs als we een volwaardige prachtige carrière hebben en een leidinggevende functie krijgen zijn deze twee dingen leidend in onze communicatiestijl.

Het gevolg: een ineffectieve stijl.

  • Kleineren van werknemers; dit kan gebeuren als je geen persoonlijke interesse hebt in je teamgenoten. Het kan soms heel goed werken maar nooit voor lange duur (The Devil Wears Prada)
  • Niet zeggen waar het op staat; je bent dus persoonlijk betrokken en durft daarom niet meer aan te spreken op gedrag, omdat je bang bent iemand te kwetsen. Dit is de meest gemaakte fout. Jammer want juist wel iemand op gedrag aanspreken is een uiting van betrokkenheid.
  • Onoprecht uit politiek oogpunt; je geeft geen kritiek én ben je niet persoonlijk betrokken. Vaak is hier sprake van een dubbele agenda en politiek voordeel. Deze mensen willen aardig gevonden worden en denken daar hun voordeel mee te kunnen doen of hebben geen zin in discussies.
  • Openhartig; dit zou de communicatiestijl van iedere manager moeten zijn. Zeggen waar het op staat maar ook betrokken zijn. Klinkt eenvoudig maar wordt niet vaak gebruikt. Deel complimenten uit in het openbaar maar uit kritiek één op één.

Hoe doen de paarden dat?

De communicatie van paarden is fijnzinnig en zonder omhaal. Zij praten met elkaar door middel van lichaamstaal. Sommige signalen zijn duidelijk waarneembaar maar meestal zien wij mensen de signalen niet eens. Een ademhaling, een beweging van een lip is voor een ander paard al voldoende informatie. Pas als het andere paard niet luistert worden de signalen groter en voor ons waarneembaar.

De uitnodiging om bijvoorbeeld te spelen, te verzorgen of samen te eten komt altijd van een paard dat hoger in rang geplaatst is. Een paard lager in rang mag hier geen initiatief in nemen. Wordt dit wel gedaan wordt er eerst gewaarschuwd op een subtiele manier. Daarna is de lichaamstaal groot en duidelijk.

Als dit vergeleken wordt met de 4 punten van hierboven zou je kunnen concluderen dat de paarden onderling heel openhartig zijn maar altijd betrokken bij de ander. Zonder de complete kudde kan het voortbestaan immers niet worden gegarandeerd.

"De communicatie van paarden is fijnzinnig en zonder omhaal. Zij praten met elkaar door middel van lichaamstaal."

Van levensbelang

Doordat de kaders duidelijk afgebakend worden is er geen ruimte voor dubbele agenda’s. Richting, doel, tempo en leiderschap zijn helder. Je weet wat je aan elkaar hebt. Er zijn geen verborgen agenda’s. Dit zijn de voorwaarden dat het team kan gaan excelleren. (en voor de kudde om te overleven)

Als jij meer wil weten over jouw manier van leidinggeven, doe dan de ééndaagse leiderschapsanalyse.
Of als je wilt weten hoe je ‘Horse driven progress’ kan verkrijgen neem contact op

Het volgende blog gaat over “Verbinden”. Wat kunnen we leren van de paarden over verbinden. Intussen weten we dat “verbinding” niet een “soft” skill is maar van essentieel belang om vertrouwen te hebben in elkaar en in je zelf. Het is zelfs zo belangrijk dat er aparte modules zijn ontwikkeld, die alleen over verbinden gaan binnen een leiderschapstraining.

Het is niet ongebruikelijk om daar de paarden mee te laten doen, juist om de theorie over verbinden visueel te maken en te laten ervaren wat echte verbinding is.

Carina braams Leaderstrainingen2

Carina Braams

Oprichter en eigenaar van Leaderstrainingen en BramasCoaching.

Regelmatig verschijnt hier een blog over (persoonlijk) leiderschap of teamontwikkeling. Voor inspiratie, tips en ervaringsverhalen kan je je ook inschrijven op mijn wekelijkse emails.

Recente blogs:

Natuurlijk leiderschap

Natuurlijk leiderschap

Iedereen verdient een goede leidinggevende. Wat is een goede leidinggevende in jouw ogen? Ben jij een goede manager? De leidhengst en leidmerrie gebruiken een methode om hun kudde aan te sturen, die veel managers nastreven. De baas zijn zonder de baas te spelen. Waar...

De stem van jouw bedrijf/team

De stem van jouw bedrijf/team

Volgens mij is de beroepsgroep waar ik onderdeel van ben een groep die oneindig veel tijd en geld steekt in (bij)scholing . Over zichzelf, meer kennis over de dienst die aangeboden wordt, hoe je een goede ondernemer bent, hoe je geld kan verdienen met je onderneming....

Managen met de principes uit de kudde

Managen met de principes uit de kudde

We zitten in een bijzondere tijd, veel veranderingen en zaken die ons opgedrongen worden. Je kan erin meegaan of er tegenin. De systemen zijn zo sterk dat we het gevoel hebben geen keus te hebben. Maar die is er wel! Bijvoorbeeld bij de technische systemen en...

Polarisatie

Polarisatie

Na de verkiezingen heerst er wanhoop, verbijstering en opschudding. Nog meer polarisatie. Links of rechts, wappie of klimaatgekkie, Israel of Palestina. Er lijkt al een tijd geen middenweg te zijn.  Hoe te dealen met polarisatie De ene na de andere ramp wordt over ons...